Activitatea continuă din spatele ușilor închise la Muzeul de Artă Populară Constanța

Începând cu luna septembrie, Muzeul de Artă Populară Constanța invită publicul larg să-l cunoască altfel decât până acum, nu doar prin intermediul expozițiilor permanentă și temporară, ci „aruncând o privire” de ansamblu, prin intermediul paginii de Facebook și site-ului, în laboratoarele de conservare și restaurare. Sau prin depozite, pentru a vedea multitudinea pieselor de patrimoniu, organizate pe colecții. De asemenea, publicul poate afla despre activitatea din cadrul Compartimentului de Documentar Etnografic și Arhivistică, dar și despre cea din cadrul Compartimentului de Evidență Științifică a pieselor de patrimoniu.

Pentru publicul larg, muzeul înseamnă o colecție de piese de o mare importanță, cu un anumit specific, care este deschisă spre vizitare. Însă conform Legii Muzeelor și a Colecțiilor Publice nr. 311/2003, muzeul este mai mult de atât. Acesta este o instituție de cultură, aflată în serviciul societății „care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător”.

Prin specificul său, muzeul constănțean deține valoroase colecții de cultură materială și spirituală, reprezentative pentru toate regiunile țării: icoane pe lemn și sticlă, obiecte de cult, ceramică, lemn, metal, scoarțe, țesături, port popular, podoabe, mobilier țărănesc. O parte dintre acestea sunt prezentate în expoziția permanentă, iar periodic unele piese sunt scoase din depozite pentru a alcătui expoziții tematice cu caracter temporar.

Însă activitatea într-un muzeu nu se încheie niciodată, deoarece piesele din colecții trebuie să fie păstrate în spații și condiții adecvate, supuse zilnic unui control strict. De acest aspect se ocupă Compartimentul de Conservare. Unele piese au nevoie însă de restaurare, misiune dificilă care îi revine Compartimentului de Restaurare.

Despre activitatea acestor compartimente veți afla, începând din luna septembrie, urmărind pagina de Facebook și site-ul Muzeului de Artă Populară Constanța.

Etichete: