ANUNT PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE

1. La data de 28 martie 2016, ora 9,00, la sediul Muzeului de Arta Populara Constanta, Bd. Tomis, nr. 32, se organizeaza examenul de promovare în grad profesional.

2. Modalitatea de desfasurare a examenului: examenul va consta în sustinerea unei probe scrise, respectiv, în redactarea unei lucrari prin care se testeaza cunostintele salariatului.
În vederea participarii la examenul de promovare, salariatul va depune la registratura institutiei, o cerere de înscriere la examenul de promovare, în intervalul 7.03.2015 – 18.03.2016.

3. Se stabileste bibliografia pentru sustinerea examenului de promovare dupa cum urmeaza:
Conservator – grad profesional I, studii superioare
– Normele de conservare si restaurare a patrimoniului cultural national;
– Legea muzeelor si colectiilor publice 311/2003 actualizata