ANUNT PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE

ANUNT PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE

1. La data de 30 martie 2015, ora 9,00, la sediul Muzeului de Arta Populara Constanta, Bd. Tomis, nr. 32, se organizeaza examenul de promovare în grade/trepte profesionale.

2. Modalitatea de desfasurare a examenului: examenul va consta în sustinerea unei probe scrise, respectiv, în redactarea unei lucrari prin care se testeaza cunostintele salariatului sau a unei probe practice, în functie de specificul functiei ocupate.

În vederea participarii la examenul de promovare, salariatii vor depune la registratura institutiei, o cerere de înscriere la examenul de promovare, în intervalul 16.03.2015 – 23.03.2015.

3. Se stabileste bibliografia pentru sustinerea examenului de promovare dupa cum urmeaza:

– referent Resurse Umane – grad profesional I, SSD
Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata si actualizata cu Legea 12/20.01.2015
HGR 500/2011 privind registrul de evidenta a salariatilor , actualizata
Legea 477/2004 – Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

– restaurator – Sectia Patrimoniu – grad profesional IA, studii superioare
Legea patrimoniului cultural-national
Bazele conservarii si restaurarii

– muncitor calificat (atributii conducator auto) – Compartimentul Administrativ-Întretinere – treapta profesionala I, studii gimnaziale
Proba practica.