Atmosfera sărbătorilor pascale, la Muzeul de Artă Populară Constanța

Muzeul de Artă Populară Constanța îi așteaptă pe cei care doresc să retrăiască atmosfera sărbătorilor pascale de altădată să admire exponatele care se înscriu în această tematică.

În expoziția permanentă a muzeului, la parter, se află o serie de icoane țărănești pictate pe sticlă în vestitele centre de iconari din Transilvania (Nicula, Gherla, Șcheii Brașovului, Mărginimea Sibiului, Valea Sebeşului, Făgăraș și Țara Oltului), care se înscriu perfect în atmosfera acestor zile.

Sunt icoane pictate la Nicula, Gherla și Șcheii Brașovului (două) în care apare Maica Domnului Jalnică sau Maica Domnului Îndurerată (temă specifică icoanelor pe sticlă), în care Fecioara Maria cu haine cernite și mâinile împreunate a rugăciune privește cu durere spre Fiul său răstignit pe cruce.

Cina cea de Taină, la care s-a instituit Taina Sfintei Euharistii, este și ea bine reprezentată în două icoane, una pictată la Șcheii Brașovului și alta la Mărginimea Sibiului.

Taina Sfintei Împărtășanii, a vinului care simbolizează sângele Mântuitorului, este ilustrată în icoanele în care apare „Iisus Vița-de-Vie”, temă specifică icoanelor țărănești pe sticlă. Ea apare în trei icoane, pictate la Făgăraș, Valea Sebeșului și Țara Oltului.

Plângerea lui Iisus, după ce a fost pogorât de pe cruce, apare și ea în două icoane, realizate la Gherla și Șcheii Brașovului.

Tot la Șcheii Brașovului este pictată și Învierea lui Hristos, prăznuită anul acesta, de creștinii ortodoxi, în zile de 28, 29 și 30 aprilie.

Tradiția încondeierii ouălor de Paște este pusă în valoare în două vitrine speciale, situate tot la parter, dintre care una este dedicată etapelor de încondeiere a ouălor cu ceară cu ajutorul instrumentului tradițional numit chișiță.

Într-o altă vitrină sunt prezentate ouă pictate cu simboluri creștine (crucea, spicul de grâu, vița-de-vie) și cu scena Răstignirii lui Iisus Hristos, alături de alte obiecte care ilustrează tematica lunii aprilie, „Simboluri pascale”: un pristornic sau pecetar pentru prescuri, vase de ceramică de tip Kuty pe care apar crucea și o biserica, o icoană pe lemn, o lingură de lemn cu simbolul peștelui și un ștergar care are ca ornament vița-de-vie.