BIBLIOGRAFIE pentru postul de conservator, studii superioare, grad profesional II din cadrul Secţiei Expoziţie

Muzeul de Artă Populară Constanţa

594/23.06.2015

BIBLIOGRAFIE pentru postul de conservator, studii superioare, grad profesional II din cadrul Secţiei Expoziţie

  1. Conservarea preventivă a bunurilor culturale; Aurel Moldovan, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003.
  2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.
  3. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
  4. Hotărârea nr. 1546/2003 privind aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
  5. Ordinul nr. 2035/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.
  6. Legea 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.