Exponatul săptămânii – “Ştergar cu păuni şi maci”

Ştergarul provine din localitatea Băneasa, judeţul Constanţa şi a fost confecţionat în primul sfert al secolului al XX-lea. A intrat în patrimoniul muzeului în anul 1974.

Utilizat la decorarea interiorului locuinţei ţărăneşti, ştergarul a fost ţesut în gospodărie, la război, din bumbac (urzeala) şi borangic (băteala). Ornamentaţia piesei este concentrată la capete, unde apar câte trei registre decorative alese peste fire cu bumbac roşu şi negru, delimitate de benzi ajurate realizate din bumbac alb şi fir metalic. Registrul median este compus din motive avimorfe – doi păuni afrontaţi, plasaţi pe câte un motiv vegetal (ramura cu frunze şi flori). Celelalte două registre, care îl încadrează pe acesta, au o compoziţie florală (maci).

Pasăre de tip paradisiac, păunul apare pe ştergarele dobrogene ca simbol al fertilităţii, armoniei şi frumuseţii, având un puternic rol apotropaic. De cele mai multe ori, acesta este reprezentat în asociere cu motive fitomorfe sau florale.  

Datorită însuşirilor sale hipnotice, macul este considerat o plantă cu putere magică, iar culoarea sa roşie este asociată sângelui, vieţii, frumuseţii şi dragostei. În cultura  tradiţională românească, macul este legat şi de cultul strămoşilor, al celor plecaţi dintre cei vii.  Prin Ordinul de clasare nr. 2154 / 21.03.2014, emis de Ministrul Culturii, obiectul a fost declarat bun aparţinând patrimoniului cultural-naţional, fiind clasat în categoria juridică TEZAUR.