Exponatul săptămânii – ”taier” Vlădești, jud. Vâlcea

Exponatul săptămânii este o farfurie de perete cu denumirea locală ”taier”, provenind din centrul de olari de la Vlădești, jud. Vâlcea. Piesa este lucrată de meșterul olar Dumitru Șchiopu (1926-2013), născut într-o familie în care tatăl, bunicul și unchii au practicat olăritul, la rândul său, meșteșugul fiind lăsat moștenire fiicei Violeta și ginerelui Eugen Pătru.


Nota caracteristică a ceramicii de Vlădești este fondul alb de humă al vasului, pe care se pictează cu smalț de culoare verde sau maro. Tehnicile folosite la prelucrare sunt: frământarea prin călcare a lutului, modelare la roată, angobare (cu caolin), pictat cu cornul, smălțuit și ardere oxidantă în cuptorul de olar.

Bordura vasului este decorată cu perechi de brăduți stilizați dispuși în cruce și spirale circulare (”melc”) având conturul subliniat cu puncte (”picătura”). În câmpul central, pe banda delimitată de două cercuri concentrice apar motive spiralate în formă de S-uri, conturate cu puncte de glazură.

Taierul prezintă pe spate ștampilă de meșter, cu numele meșterului olar și anul execuției: 1986, acesta fiind și anul achiziției din teren.