Expoziție temporară: “Ocupații și meșteșuguri tradiționale în Dobrogea”

Expoziția temporară “Ocupații și meșteșuguri tradiționale în Dobrogea” își propune să valorifice obiecte de patrimoniu care documentează material practicarea ocupațiilor și meșteșugurilor tradiționale în satele dobrogene.

Deși practicarea ocupațiilor este dovedită arheologic încă din cele mai vechi timpuri, meșteșugul țărănesc este tributar situației istorice aparte a Dobrogei. Patru secole de administrație turcească a provinciei au menținut o economie rurală autarhică, fără contacte permanente cu cele câteva orașe de pe Dunăre- Silistra, Ostrov, Rasova, Hârșova, Brăila- pentru care, oricum, viața economică era centrată pe comerț și nu pe meșteșuguri.

Un alt aspect este acela al valurilor succesive de colonizări și schimburi de populație, care au modificat permanent structura demografică a populației din Dobrogea, cu tot ce implică aceasta: interferențe culturale în obiceiuri, tradiții, port, meșteșuguri.

Datorită acestor condiții economice și istorice, meșteșugurile în Dobrogea nu au cunoscut o specializarea puternică, pe ramuri sau pe centre, așa cum se întâlnește în restul țării. Din datele cercetării noastre de teren, în așezările dobrogene situate de-a lungul Dunării, am constatat că tâmplăria, fierăria și căruțăria sunt principalele meșteșuguri practicate la sate, care au antrenat și o ramificare a acestora: dulgherie, dogărie, potcovărit, hamurărie și rotărie. Meșteșugul pietrăritului, cu cele două aspecte: exploatarea pietrei de carieră și obținerea varului, s-a dezvoltat în legătură cu tehnica construirii temeliilor caselor și a soclurilor gardurilor- influențe datorate conviețuirii cu bulgarii și turco-tătarii. Un alt meșteșug, dezvoltat în strânsă legătură cu valorificarea resurselor locale îl reprezintă țesutul rogojinilor din papură, care în unele sate de pe malul Dunării și al bălților dobrogene a ajuns chiar la supraproducție destinată schimbului. De asemenea, sunt reprezentate ocupațiile de bază: agricultura cu cele două ramuri: creșterea animalelor și cultura plantelor și ocupația specifică satelor dunărene- pescuitul.

Expunerea obiectelor este completată de un material foto-documentar realizat pe teren în campania de cercetare din anul 2009.

Expoziția poate fi vizitată în perioada iunie- septembrie 2012.