Lansarea volumului „Muzeul de Artă Populară Constanţa. Istoric. Colecţii. Expoziţie”

Vineri, 11 martie , orele 13, la sediul Muzeului de Artă Populară din Constanţa, Bd. Tomis nr. 32, va avea loc lansarea volumului Muzeul de Artă Populară Constanţa. Istoric. Colecţii. Expoziţie”, autor fiind Maria Magiru, cea care şi-a dedicat aproape cinci decenii din viaţă cercetării etnografice din Dobrogea şi din alte zone etnografice ale ţării, precum şi constituirii de colecţii muzeale.

 Volumul va fi prezentat de Prof. univ. dr. Ioan Opriş, un reper al muzeologiei româneşti, şi Prof. univ. dr. Stoica Lascu, istoric. 

În cele şapte capitole ale sale, cartea concentrează tot ceea ce reprezintă astăzi Muzeul de Artă Populară din Constanţa: o instituţie bine definită, un muzeu de cuprindere naţională, unde vizitatorii de pretutindeni pot vedea obiecte de patrimoniu etnografic provenite din toate zonele ţării şi aparţinând tuturor etniilor dobrogene. Acest lucru a fost posibil prin mulţi ani de muncă, prin cercetare teoretică şi etnografică de teren, prin tenacitatea şi ambiţia doamnei Maria Magiru de a face în Dobrogea un muzeu în care să se regăsească românii de pe întreg teritoriul ţării. Motivaţia acestui proiect ambiţios a fost dată atât de poziţia geografică a Constanţei, pentru care Marea Neagră înseamnă o adevărată „poartă” către Ţară, pe unde pătrund vizitatori din toate colţurile lumii, cât şi din dorinţa, pasiunea şi strădania unui cercetător de a salva şi de a conserva peste veacuri dovezi inestimabile de patrimoniu etnografic cultural-naţional. 

În paginile cărţii, autoarea face şi un istoric al cercetării etnografice în Dobrogea, începând cu primele preocupări pentru patrimoniul etnografic din această provincie şi continuând cu prezentarea tuturor localităţilor de unde, pe baza cercetării etnografice de teren, s-au făcut achiziţiile obiectelor care în prezent fac parte din colecţiile Muzeului de Artă Populară Constanţa.

Constituirea colecţiilor muzeale este prezentată în carte aşa cum a fost realizată, în două etape mari: prima, axată pe teritoriul dobrogean (români şi etnii), iar cea de-a doua, începută după anul 1985, desfăşurată în toate zonele etnografice ale ţării, având drept scop organizarea la Constanţa a unui muzeu reprezentativ la nivel naţional, care să cuprindă toate genurile creaţiei artistice tradiţionale: port popular, podoabe, ţesături, ceramică, icoane şi obiecte de cult, piese de uz gospodăresc din lemn şi metal. Rezultatul acestor ani de cercetare etnografică de teren s-a concretizat în mii de obiecte tradiţionale cu valoare de patrimoniu cultural- naţional, care astăzi fac parte din colecţiile muzeului.

Lucrarea a apărut la sfârşitul anului 2021, la Editura Monitorul Oficial, beneficiind de  condiţii grafice deosebite şi rezumate în limbile engleză şi franceză.