Meșteșugul prelucrării metalului, în expoziția permanentă a Muzeului de Artă Populară Constanța

Muzeul de Artă Populară Constanța deține în patrimoniul său o bogată colecție de vase din metal, de uz gospodăresc, realizate din aramă cositorită, modelată prin ciocănire, dar și obiecte din argint sau argintate care reflectă arta prelucrării metalului.

La etajul instituției de cultură sunt prezentate astfel de vase specifice spațiului dobrogean și întregului spațiu balcanic, folosite și de românii autohtoni, dar și de românii balcanici (aromâni), precum și de turci și tătari.

Cele mai multe dintre ele reflectă bogatul inventar gospodăresc concentrat în jurul vetrei: tăvi, tingiri cu capac, platouri, strecurători, căldări sau ploști, simple sau discret decorate pe părțile expuse mai mult vederii. Deși cele mai multe vase sunt comune acestui spațiu, găsindu-se în gospodăriile tuturor locuitorilor Dobrogei, există și forme originale reprezentative unor grupuri etnice, precum cumanul (turci și tătari) și ghiumul (aromâni) pentru păstrarea apei.

Acestor vase de uz gospodăresc li se alătură cele cu valoare ceremonială, așa cum sunt „păhurele“ din plumb, argintate uneori, decorate cu motive florale și fitomorfe, reprezentative pentru aromâni, folosite în ritualurile specifice nunții și înmormântării.

De asemenea, atrag atenția, prin eleganța și zveltețea formelor, vasele din argint (ibrice, zaharnițe), cu funcție ceremonială, specifice turcilor, decorate în tehnica niello, ornamentate în întregime cu motive fitomorfe (chiparosul), geometrice şi astrale.