MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA organizeaza în data de 04 11 2013, ora 9 00 concurs pentru ocuparea postului de supraveghetor, studii medii

MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA
Bd. Tomis, nr.32, Constanta
Tel/fax :0241/616133
E-mail muzeuetno@yahoo.com
Nr. 1043/10.10.2013

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POST SUPRAVEGHETOR STUDII MEDII

MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA organizeaza în data de 04.11.2013, ora 9,00 concurs pentru ocuparea postului de supraveghetor, studii medii:

Conditii de participare:
–    cetatenie româna, fara antecedente penale, stare de sanatate corespunzatoare, certificata conform legii
–    sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului
–    studii medii
–    vechime într-o activitate similara într-un alt muzeu
–    abilitati si aptitudini corespunzatoare postului (atributii: curatenie, gestiune, supraveghere, cunostinte corespunzatoare despre muzeu)
Documente necesare pentru înscriere:
–    cerere de înscriere
–    act de identitate, original si copie
–    acte studii, original si copie
–    carnet de munca, original si copie
–    cazier judiciar, adeverinta medicala, curriculum vitae

Data limita de depunere a dosarelor de concurs:    25.10.2013

Locul, data si ora desfasurarii concursului:
Concursul va avea loc la sediul institutiei, în data de 04.11.2013, ora 9,00.

Tipul probelor de concurs:
– proba scrisa – ora 9,00 – 3 ore
– interviu – ora 13,00

Relatii suplimentare la secretariatul institutiei
Referent Resurse Umane – Ciobanu Cristina