Concurs de Proiecte de management organizat pentru Muzeul de Artă Populară Constanța

Secretariatul comisiei de concurs de proiecte de management, anunţă, conform normelor legale în vigoare, rezultatul celei de a doua etape a concursului de proiecte de management de la Muzeul de Artă Populară Constanța– susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu:

 

Nr. crt.

Candidat

Notă etapa II – interviul

1.

MAP1

9,20 (nouă douăzeci)

 

Conform normelor legale în vigoare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51, în maxim 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului, respectiv până la data de 28 decembrie 2023, ora 15:00.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii.

Secretariatul comisiei de concurs de proiecte de management de la Muzeul de Artă Populară Constanța