Exponatul săptămânii – “Cruce – relicvar”

Piesă de cult aparținând aromânilor grămosteni, crucea- relicvar din metal a fost lucrată în prima jumătate a secolului al XIX-lea într-un atelier urban din Peninsula Balcanică, la confecționarea sa fiind folosite tehnici precum turnat, gravat și lipit.

Denumirea de “relicvar” este dată de faptul că piesa a fost concepută astfel încât să poată păstra în interiorul său anumite relicve (bucăți de lemn sfințit, tămâie sau fragmente de târnoseală).

Crucea prezintă două componente detașabile și patru verigi metalice, fixate pe brațe. Plăcuța metalică superioară a crucii de tip latin se caracterizează prin traforuri cu formă de arc frânt sau în acoladă și colonete cu sugestii de capitel ionic. Traforurile pun în evidență relicva – lemnul sfânt, păstrat între componentele metalice suprapuse ale crucii.

Datorită vechimii şi valorii sale excepţionale, ca bun al patrimoniului cultural naţional, prin Ordinul nr. 2168/ 20.03.2013, poziţia 75, emis de Ministerul Culturii, piesa a fost clasată în categoria juridică TEZAUR.