BIBLIOGRAFIE pentru postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II din cadrul Secţiei Expoziţie.Relatii cu publicul

Muzeul de Artă Populară Constanţa

BIBLIOGRAFIE pentru postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II din cadrul Secţiei Expoziţie.Relatii cu publicul

  1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.
  2. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
  3. Ordinul nr. 2035/2000 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.
  4. Catalogul Muzeului de Artă Populară Constanţa.
  5. Legea 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Proba scrisă va consta în următoarele :

  • alcătuirea unei lucrări pe baza bibliografiei în limba română ;
  • rezumatul lucrării se va efectua în limba engleză .

Proba de interviu va cuprinde şi chestionar în limba engleză .

 

APROBAT,

MANAGER – DIRECTOR

MARIA MAGIRU