Expoziţie temporară: “Arhitectura interiorului ţărănesc din Dobrogea”

IMAG0331La Muzeul de Artă Populară Constanţa s-a deschis expoziţia temporară Arhitectura interiorului ţărănesc din Dobrogea.

Pornind de la planimetria casei tradiţionale dobrogene, expoziţia îşi propune să reconstituie cele trei spaţii de organizare a interiorului locuinţei: camera curată, tinda cu vatra şi odaia de locuit.

Camera curată reprezintă spaţiul de derulare a faptelor de ceremonie, de găzduire a oaspeţilor şi de expunere a celor mai frumoase piese textile din gospodărie, grupate în colţul cu patul şi lada de zestre: aşternuturi de pat ţesute din lână, cearceafuri din borangic, scoarţe şi foiţe de perete decorate cu motive tradiţionale dobrogene, căpătâie din lână (perne lungi de peste un metru) – care au fost ţesute în număr mare în satele dobrogene pentru zestrea fetelor, precum şi numeroase ştergare din borangic, bogat decorate cu motive tradiţionale dobrogene: trandafirul, garoafa, viţa-de-vie şi ciorchinele de struguri, cocoşul, păunul. Cel mai frumos dintre aceste ştergare ţesute era rezervat colţului de răsărit, cu icoanele protectoare.

Tinda este încăprerea centrală a casei şi locul de amplasare a vetrei. În expoziţie este prezentat inventarul gospodăresc legat de vatră, care cuprinde obiecte din lemn (“căpisteria” pentru frământatul şi dospitul pâinii, linguri şi linguroaie, bota pentru apă, putineiul pentru bătutul untului, “sinia” sau masa rotundă şi joasă din lemn), vase de aramă (căldări “brăcele”, tigăi, tingiri cu capac, sita pentru cernut făina), piese de ceramică (oale, ulcioare şi castroane), şi ştergare de uz gospodăresc.

În odaia de locuit, organizarea spaţiului se raportează la funcţionalitatea acestuia şi nu la elemente decorative. Aici se află războiul de ţesut, precum şi unelte şi instalaţii tehnice populare necesare în industria casnică textilă: furca şi roata de tors, daracul pentru cânepă, maşina de scos sămânţa de bumbac, piepteni pentru lână, răşchitorul, vârtelniţa, roata de ţevi etc.

Piesele expuse sunt selecţionate din patrimoniul muzeului, provin din satele româneşti de pe limesul dobrogean al Dunării: Ostrov, Oltina, Băneasa, Dunăreni, Topalu, Aliman, Vlahi, Rasova, Seimeni şi sunt însoţite de un bogat material documentar.

IMAG0329