Expoziție temporară: ,,Valori patrimoniale ale civilizației turcilor și tătarilor”

Cordoane metalice

O nouă expoziție temporară la Muzeul de Artă Populară

Ideea care a generat tematica expoziției Valori patrimoniale ale civilizației turcilor și tătarilor a fost aceea de a diferenția două paliere de creație artistică – cel urban, de atelier, în care sunt angrenați meșteri specializați în execuția unor veșminte, accesorii și broderii de mari dimensiuni, având o evidentă funcție de reprezentare și cel rural, legat de intimitatea căminului și de contribuția femeii la realizarea unor țesături și broderii cu tipologie variată și rol utilitar sau ceremonial.

Dintre veșmintele de modă turco-otomană specifice veacului al XVIII-lea și primei jumătăți a celui următor, destinate unei categorii privilegiate a populației musulmane urbane din Dobrogea, se remarcă cepchenul, fermeneaua și ilicul. Ca tip categorial, cepchenul – haină scurtă, croită din postavuri fine sau catifea, având caracteristice mânecile ample și despicate și decorul opulent, realizat în tehnica broderiei aplicate cu fir metalic și ceaprazuri- a cunoscut o largă răspândire în lumea balcanică și în Țările Române unde, inițial, a fost purtat pe umeri, de boieri și jupânese, de ciohodari și arnăuți domnești, iar mai târziu, de panduri din oastea lui Tudor Vladimirescu sau de vizitii din familii înstărite.

Alături de aceste piese, se înscriu și rochiile de nuntă din catifea, cu denominative zonale diverse, precum și țesăturile care decorau camera nupțială, piesele din metal cu decor gravat sau vasele din ceramică.

Vernisajul expoziției a avut loc pe data de  19 mai, la eveniment participând reprezentați ai comunității turco-tătare din Dobrogea.

Expoziția este deschisă publicului în perioada mai-iunie 2011.