Exponatul săptămânii  – ”Scoarță dobrogeană”

Scoarța este o țesătură decorativă de dimensiuni mari, cu o compoziție unitară gândită după principiul simetriei, alternaței și repetiției motivelor decorative.

Scoarța din Dobrogea, piesă componentă a interiorului țărănesc, face parte din categoria pieselor rar întâlnite în cercetarea satelor românești de pe linia Dunării.

Scoarța prezentată astăzi a fost achiziționată în anul 1975 din comuna Oltina, județul Constanța, de la Deacu Ioana. Piesa a fost lucrată în jurul anului 1900 de către mama acesteia, Deacu Stana, născută la 1880 în aceeași localitate (informații consemnate în fișa analitică de evidență a obiectului).

Caracteristica scoarței dobrogene este sistemul de decorație geometric repartizat în registre care se succed în sens vertical pe întreaga suprafață a țesăturii. Vărgile late monocrome alternează cu registre decorate cu motive geometrice. Este compusă din 3 foi țesute din lână, în 4 ițe, iar motivele decorative sunt alese printre fire la războiul de țesut. Registrele late, cu fond roșu sau negru prezintă motive geometrice  realizate cu alb, indigo, roșu, verde. Vărgile nedecorate sunt țesute cu lână roșie, verde, neagră și sunt intercalate cu vărgi înguste, denumite ”gene” peste care se suprapun alesături punctiforme albe, tehnică decorativă denumită local ”alesul cu bobu”, peste fire.

 Scoarța are lungimea de 330 cm și lățimea de 156 cm.

Prin Ordinul nr. 2154/21.03.2014, emis de Ministerul Culturii, piesa a fost clasată în categoria juridică TEZAUR.